ươm mầm

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • NGHE NHẠC

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG20161119075457.jpg WP_20160530_001.jpg 20160520_094203.jpg 20160520_093732.jpg 20160520_093959.jpg 32.jpg 23.jpg 18.jpg 112.jpg 101.jpg 9.jpg 7.png 62.jpg 53.jpg 42.jpg 380.jpg 2129.jpg 1204.jpg IMG_20160226_111313.jpg

  GÓC GIẢI TRÍ

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết web

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Chức năng chính 6

  Ke hoach kiem tra noi bo nam 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn Ca Ngợi
  Ngày gửi: 10h:22' 24-11-2015
  Dung lượng: 130.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  THANH OAI
  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
  LIÊN CHÂU

  Số: 06 /KH-KTNB THCSLC
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  Liên Châu, ngày 16 tháng 9 năm 2015
  
  
  KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
  Năm học 2015 – 2016

  I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ:
  Căn cứ các văn bản pháp luật về thanh tra; Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; Hướng dẫn số 4190/BGDĐT-TTr ngày 17/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2015-2016 và công văn số: 9817/SGD&ĐT-TTr ngày 26/8/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2015-2016; Kế hoạch kiểm tra nội bộ số 452/KH-KTNB ngày 15/9/2015 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai.
  Trường THCS Liên Châu xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2015 – 2016 như sau:
  II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  Kiểm tra các hoạt động của trường trung học cơ sở: xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường; xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định; quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước; quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh; quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường; tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
  III. NHIỆM VỤ:
  1. Nhiệm vụ trọng tâm:
  Tiếp tục kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ nhà trường, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục.
  Đổi mới mạnh mẽ hoạt động kiểm tra nội bộ trường học; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học tập trung ở các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (nếu có), việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phòng chống tham nhũng theo quy định.
  Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, thực hiện triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng (nếu có).
  2. Nhiệm vụ cụ thể :
  Tăng cường tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định số 42/2013/NĐ-CP; Nghị định số 138/2013/NĐ-CP; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT; Thông tư số 05/2014/TT-TTCP và các văn bản khác về thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức của toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường.
  Ban kiểm tra nội bộ nhà trường, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra
   
  Gửi ý kiến