ươm mầm

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • NGHE NHẠC

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG20161119075457.jpg WP_20160530_001.jpg 20160520_094203.jpg 20160520_093732.jpg 20160520_093959.jpg 32.jpg 23.jpg 18.jpg 112.jpg 101.jpg 9.jpg 7.png 62.jpg 53.jpg 42.jpg 380.jpg 2129.jpg 1204.jpg IMG_20160226_111313.jpg

  GÓC GIẢI TRÍ

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết web

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Chức năng chính 6

  Gốc > Bài viết > Công đoàn trường >

  KẾ HOẠCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2016- 2017

  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH OAI

  TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU

   
     

   


  Số:      /KH- THCSLC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   
     

   


          Liên Châu, ngày 04 tháng 02 năm 2017

                                                                                    

  KẾ HOẠCH

  THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  NĂM HỌC 2016-2017

   
     

   

   

  Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc qui định chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục;

  Căn cứ Kế hoạch số: 74/KH- SGD&ĐT ngày 11/01/2017 của Sở Giáo dục và đào tạo TP Hà Nội về công tác Thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục và đào tạo năm 2017;

  Thực hiện Kế hoạch số: 38/KH- PGD&ĐT ngày 19/01/2017 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai V/v hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017;

  Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Liên Châu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 như sau:

  I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  1. Nâng cao nhận thức của tập thể CC-VC-NLĐ trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi dua khen thưởng; động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương.

  2. Nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng, tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, hăng hái thi đua “Dạy tốt”, “Học tốt”,  nghiên cứu khoa học và công tác tốt, kịp thời ghi nhận và tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác giáo dục.  

  3. Công tác thi đua, khen thưởng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp trong suốt quá trình dạy học và công tác quản lí giáo dục trong nhà trường.‎

  II/ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THI ĐUA - KHEN THƯỞNG:

  1. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017. Tập trung chỉ đạo - quản lý và thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:  

  a) Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng nề nếp, kỷ cương dạy và học, kỷ luật học đường.

  b) Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, chú trọng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh; tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí giáo dục, tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, các giờ thí nghiệm, thực hành trong‎ dạy và học.

  c) Nâng cao năng lực dạy học giáo dục học sinh của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; phát huy sức chiến đấu của tổ chức đảng trong đơn vị, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị của nhà trường trong sạch, vững mạnh.

  d) Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; xây dựng nhà trường xanh sạch, đẹp.

  2. Tập trung chỉ đạo, thực hiện và đổi mới công tác thi đua – khen thưởng:

  a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch Huyện ủy Thanh Oai, của Đảng ủy xã Liên Châu.

  b) Tiếp tục triển khai và đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trở thành hoạt động thường xuyên của nhà trường học.

  c) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Bộ GD&ĐT, của TP Hà Nội, Huyện Thanh Oai về thi đua, khen thưởng.

  d) Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra thi đua, thường xuyên động viên khuyến khích các cá nhân, tập thể tích cực thi đua lập thành tích trong dạy và học.

  e) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “Người tốt – Việc tốt” trong phong trào thi đua theo các hình thức phù hợp

  Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm các phong trào, các đợt thi đua trong năm học.

  3. Tổ chức tốt hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, tham gia dự thi GVCN giỏi, các cuộc thi do ngành tổ chức dành cho GV và học sinh.

  •  Hội thi cấp trường: Phần thi Nghiệp vụ sư phạm:  tổ chức hoàn thành

  trong tháng 11/2016; Hoàn thành toàn bộ 3 phần thi trước ngày 15/03/2017.

  III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.

  1. Xây dựng kế hoạch thi đua năm học, đăng ký thi đua:

  -  Căn cứ các văn bản hướng dẫn và từ điều kiện thực tế Hiệu trưởng trường xây dựng kế hoạch và nội dung cụ thể để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị; Động viên và phát huy tinh thần tự giác của mỗi CC, VC  , NLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

  -  CTCĐ, phó Ban thi đua khen thưởng: động viên CĐV người lao động tích cực tham gia đăng ký các danh hiệu thi đua, nộp về phòng giáo dục đào tạo theo hướng dẫn; thường xuyên theo dõi, động viên khuyến khích các tổ chức, các nhân phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua đã đăng ký, tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng sau mỗi đợt; tăng cường công tác tuyên truyền các quy định có liên quan đến công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục tới toàn thể CC,VC, NLĐ; thường xuyên trao đổi với Hiệu trưởng về tình hình thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong đơn vị. Phối hợp với BGH xây dựng quy chế thi đua, chủ trì xét đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua. Thưc hiện lưu trữ, công tác thông tin báo cáo công tác thi đua về Hội đồng thi đua khen thưởng của phòng GDĐT theo quy định.

  -  Các Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, trưởng các tổ chức đoàn thể: xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác thi đua ở tổ đảm bảo hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ năm học 2016-2017.

  2. Tổ chức các đợt thi đua:

  a) Đợt 1: Từ đầu năm học đến ngày 20/11/2016

  Trọng tâm của đợt thi đua này là lập thành tích chào mừng, 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016).

  b) Đợt 2: Từ ngày 21/11/2016 đến hết ngày 30/12/2016:

  Trọng tâm của đợt thi đua là lập thành tích chào mừng, kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ học kì I;

  c) Đợt 3: Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 26/03/2017:

  Trọng tâm của đợt thi đua theo chủ đề “Mừng Đảng – Mừng Xuân – Mừng đất nước đổi mới”, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930; 03/02/2016);  ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

  d) Đợt 4: Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 30/05/2017

  Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế lao động 1/5; kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

  Trên đây là kế hoạch triện khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017./.

                                                                      T/M. BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  Nơi nhận:                                                   HIỆU TRƯỞNG KIÊM TRƯỞNG BAN THI ĐUA

  -  Phòng GD, Chi bộ;

  - BGH;

  -  CĐ, Đoàn TN, đội TN, TT;

  - Công khai tại bảng TB;

  -  Lưu: VT, (Ngợi, 09):                                                                  Vũ Văn Luận


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Ca Ngợi @ 10:39 09/03/2017
  Số lượt xem: 192
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến